Webcam Estartit

Webcam Estartit

miércoles, 15 de agosto de 2012

Esclafits

Els esclafits càlids són un dels fenòmens més violents i rars en la meteorologia mundial. Tenen la particularitat d'estar inscrits dins un context sinòptic i tèrmic particlurar, i amb unes condicions d'inestabilitat a diferents nivells, poc propícies per desencadenar tempestes extenses, però si per desenvolupar fenòmens tempestuosos molt locals i violents, quan s'aconsegueix trencar l'enorme capa d'inversió a nivells mitjos. Normalment es produeixen al final del cicle de desenvolupament de tempestes típiques de muntanya, associades als Pirineus o la Ibèrica, en un context especial d'entrada càlida subtropical , molt potent a nivells mitjos i baixos. A partir de mitja tarda i vespre, aquestes tempestes poden sortir de les zones habituals, buscant l'escalfor del sud i propagant-se a mode de cremallera cap aquella zona. La propagació cap a zones amb un matalàs càlid molt important i baixes humitats es clau per desenvolupar el fenòmen. Les tempestes es comencen a desenvolupar a partir del nivell de condensacióo , on la temperatura de rosada és més propera a la temperatura ambient o al punt de saturació. En aquests casos, el nivell de condensació o lcl, es situa a una alçada considerable, per sobre els 700hPa (3.000m). Normalment acostumen a ser tempestes seques i amb molta activitat elèctrica, ja que la cortina de pluja s'evapora ràpidament en el seu descens, ja a les condicions d'alta temperatura i sequedat de capes mitges i baixes. l'Aire càlid entra a la nuvolada i s'enfila per sobre el lcl, per dins el cb's. Es produeix un refredament d'aquest aire per evaporació o sublimació i pel mateix descens de Tª en alçada, per tan es forma una bombolla més freda i densa que l'entorn i que es torna insostenible. Aquesta bombolla quan ja té flotabilitat negativa, comença a baixar i en aquest cas, la baixada va acompanyada d'un augment de Tª seguint la adiabàtica seca, no pas l'humida com seria l'habitual. Per tant el ratio d'augment de temperatura és molt més important , a raó de més d'1ºC cada 100m. La mateixa pressió i compressió del voltant de la bombolla fa pujar encara més la seva temperatura, a la vegada que s'accelera la caiguda. Ja tenim en marxa l'esclafit. Les característiques d'aquesta bombolla es mantenen en tot el trajecte fins arribar a terra, a la vegada que desplaça tota la capa d'aire càlid que va trobant al seu pas cap a nivells inferiors. l'acceleració es tal , que arriba a terra amb velocitats superiors a 100km/h, en el que anomenem esclafit Càlid. Al topar amb el terra es produeix un efecte de xoc o esclafit i una escombrada lateral a banda i banda de l'impacte, que arrassa tot el que es troba al voltant, amb velocitats superiors als 120km/h i fins més de 200km/h en els casos més extrems. La temperatura a nivell de superficie, puja sobtadament al arribar la bombolla càlida i tot l'aire càlid desplaçat per la bombolla. l'Augment de temperatura, partint des d'una T0 o temperatura inicial, es pot xifrar entre els 10 i 15ºC, fins i tot 20ºC en els casos més extrems. En el cas estudiat, des del 25/26ºC inicial , es passa als 36-42ºC finals.

No hay comentarios: